آموزشی و اطلاع رسانی
همه چیز راجع به تکنولوزی آموزشی 
قالب وبلاگ
آیا می‌دانستید همان طور که بعضی از ماها راست‌دست هستیم و بعضی‌ها هم چپ‌دست، یکی از چشم‌های ما هم چشم غالب است و چپ‌چشمی و راست‌چشمی هم وجود دارد؟
تقریبا در دو سوم افراد چشم راست غالب است و در یک سوم افراد چشم چپ.
به علاوه هیچ ربطی بین راست‌دست بودن و راست‌چشم بودن وجود ندارد و بنابراین یک فرد راست‌دست می‌تواند، چشم چپش غالب باشد.
حالا سؤال این است که چگونه می‌توان فهمید که کدام چشم ما، چشم غالب است؟
خیلی ساده! مطابق عکس زیر، دست‌هایتان را دراز کنید و با کف دست‌ها یک مثلث کوچک بسازید، حالا از این مثلث به چیزی که مثلا می‌تواند دستگیره در باشد، نگاه کنید. دستگیره را در مرکز مثلث قرار بدهید.
حالا به نوبت چشم راست و چشم چپتان را ببندید، چشمی که در هنگام باز بودنش، دستگیره همچنان در مرکز مثلث باقی می‌ماند، چشم غالب شماست.

 

 

[ ۹۱/۰۵/۰۶ ] [ 14:14 ] [ بستان منش ]

 تکنولوژی آموزشی[1]

تکنولوژی آموزشی را به زبان ساده می توان دانش چگونگی ایجاد شرایطی برای [توانایی] تغییر در رفتارهای  فردی و جمعی جوامع آموزشی به کمک امکانات موجود تعریف کرد.(روتمن، 1994. به نقل از افضل نیا،1384) که چهار هدف اصلی تسهیل یادگیری، تسریع یادگیری، تثبیت یادگیری و تعمیق یادگیری(شعاری نژاد،1385) را دنبال می کند.علاوه بر تعریف فوق تعاریف دیگری نیز از تکنولوژی آموزشی ارائه شده است. که برخی از آنها عبارتند از:

-        تکنولوژی آموزشی عبارت است از توسعه، کاربرد و ارزشیابی سیستم ها، فنون و مواد آموزشی به منظور بهبود فرایند یادگیری انسان ( شورای ملی تکنولوژی آموزشی انگلستان . به نقل از زنگی،1385).

-        تکنولوژی آموزشی یک رویکرد سیستمی است که فرایند تدریس- یادگیری را کنترل می کند (نوروزی،1385).

-        تکنولوژی آموزشی عبارت است از مجموعه روش ها و دستور العمل هایی که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی بکار گرفته می شود (فردانش،1382).

-        تکنولوژی آموزشی عبارت است از روش منظم طراحی، اجرا و ارزیابی کل فرایند تدریس و یادگیری با استفاده از هدف های بخصوص و بهره گیری از یافته های پژوهش در روانشناسی و ارتباط انسانی به منظور ایجاد یادگیری موثرتر،عمیق تر و پایدارتر(براون،1977 به نقل از احدیان،1388)

-        تکنولوژی آموزشی مجموعه فعالیت های منظمی است که برای رسیدن به هدف های مشخص، هم از ماشین استفاده می کند(تلوزیون)، هم از مواد سود می جوید و هم تکنیک ها یا فنون مختلف آموزشی را به کار می گیرد(علی آبادی،1382).

-        بنابر تعریف انجمن تکنولوژی و ارتباطات آموزشی، تکنولوژی آموزشی عبارت است از : نظریه و عمل طراحی، توسعه، کاربرد، مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری (سیلز و ریچی، 1994، به نقل از گریسون و آندرسون، 1384).

تکنولوژی آموزشی را از سه بعد می توان بررسی کرد. بعد اول به استفاده از رسانه ها و وسایل جدید در امر آموزش و یادگیری اشاره دارد که بعد سخت افزاری نامیده می شود. بعد دوم مجموعه روش ها و فراگردهایی است که در طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزشی بکار می رود. بعد سوم به ویژگی حل مساله می پردازد. در این دیدگاه تکنولوژی آموزشی مجموعه روش ها و راهبردهایی است که با یک دیدگاه سیستمی به تجزیه و تحلیل، پیدا کردن و حل مشکل می پردازد (فردانش،1382).

امروزه برخی از صاحب نظران تکنولوژی آموزشی تغییرات حاصل از عصر الکترونیک را با نام تکنولوژی آموزشی از راه دور معرفی می کنند و آن را در چند نسل طبقه بندی می کنند که نخستین نسل آن  به تهیه و ارسال کتاب ها، جزوات و بسته های آموزشی به دقت طراحی شده و هدفمند باز می گردد.  با وجود این آنچه مسلم است، این است که تاریخچه تکنولوژی آموزشی به تولد آموزش و یادگیری باز می گردد. هر جا که آموزش و یادگیری وجود داشته است، ردپایی از تکنولوژی آموزشی نیز وجود داشته است. همچنین” کاربرد ابزارها و تکنولوژی در آموزش و پرورش به تابلوهای گلی، لوحه های طراحی و کاغذهای دست ساخته پیش از گوتنبرگ باز می گردد“(گریسون و آندرسون، 1384).

 

رابطه تکنولوژی آموزشی با مراکز مواد و منابع آموزشی و مراکز یادگیری :

چنانچه تکنولوژی آموزشی عبارت از دانش چگونگی ایجاد شرایط برای تغییر در رفتارهای فردی و جمعی جوامع آموزشی به کمک فناوری های ممکن و موجود باشد . مراکز مواد و منابع آموزشی که چنین تبلوری را در خود جای می دهند ، مظهری از کاربرد چنین امکاناتی در جهت اهداف فناوری کاربردی آموزشی در سطح زندگی روزمره آموزشی هستند . مرکز مواد و منابع آموزشی در واقع انعکاس دستاوردهای دانش تکنولوژی آموزشی برای هدف های این رشته از علوم رفتاری و تربیتی است. ایجاد چنین مراکزی، بدون شک در بالا بردن کیفیت و کمیت ، سرعت و وسعت دامنه پوشش می تواند امور آموزشی را به نحو مطلوبی بهبود بخشد. اما اگر شرایط پیش آمده کنونی در سطح جهانی، رفته رفته لزوم آموزش مبانی را برای پرورش استعداد های فردی و گروهی افراد و جامعه به طرف رهیابی به مراحل جدید یادگیری های شخصی و خود محور سوق می دهد ، با الحاق موازین روانشناسی شناختی و فلسفه فراشناختی در نظام های جدید « یادگیری فرایند محور» یا «یادگیری مبتنی بر حل مسئله» تکنولوژی آموزشی شکل جدیدی می یابد ( روتمن ، 1994 ، به نقل از افضل نیا، 1384 ، ص 37 ).

رشد و ظهور چند رسانه ای ها ، نرم افزارها و سخت افزارهای جدید به عنوان ابزارهای گوناگون ارتباطی ، انباشت و انفجار اطلاعات ، سهولت دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات مورد نیاز شخصی و از همه مهمتر کاربرد شبکه های اینترنت از طریق فناوری دیجیتالیزه و جدید موجب شده است که الگوهای سنتی آموزشی و یادگیری های ابتدایی در سطوح مختلف آموزشی ، به صورت فرصت های یادگیری هم سطح در آمده و در قالب تجارب مجازی دستخوش تغییرات اساسی شود (ریچاردسون وولف ، 2003 ، به نقل از افضل نیا، 1384 ).

بنابراین در چنین شرایطی که فناوری اطلاعات ، آموزش سنتی را به یادگیری فعال و شخصی تبدیل کرده و فرایندی بودن و مبتنی بر حل مسئله بودن به منزله رفع اساسی نیازهای پیش آمده ، تأکید می کند . مراکز سنتی مواد و مراکز آموزشی نیز که پاسخگوی نیازهای تکنولوژی آموزشی سنتی بودند به مراکز یادگیری جدید مبدل می شوند ، تا با برخورداری از امکانات جدید ، این فناوری نو پا بتواند به طور درخور و مؤثر و همزمان دانش مورد نیاز را در جهت اهداف شناختی ـ رفتاری به کار برد (میلتن، 2002 . به نقل از زنگی، 1385).

 


ادامه مطلب
[ ۹۱/۰۲/۱۴ ] [ 1:1 ] [ بستان منش ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هدف از ایجاد این وبلاگ بالابردن سطح آگاهی جامعه نسبت به این رشته و فعالیت های آن و کمک به دانشجویان تکنولوژی آموزشی برای هر چه کاربردی تر کردن اصول آموزشی گنجیده شده در رابطه با این گرایش خاص در ایران می باشد.
مطالب پیشنهادی خود را به این آدرس n_bostanmanesh@yahoo.com در میان بگذارید تا با ذکر نامتان در وبلاگ به ثبت برسد!
به امید موفقیت و پیشرفت
امکانات وب